17.03.2018 mkd shq eng почетна мапа на сајтот контакт
ЗА НАС УСЛУГИ ЦЕНОВНИК ЛИНКОВИ МЕСЕЧЕН ИНФО КОНТАКТ
ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН (08-20ч): 321 66 44
 почетна / Историјат
КХС во медиуми
Прописи
Извештаи
Историјат
Проекти
Еко патрола
ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН
Фото галерија
 

Сертификат на систем за менаџмент со квалитет ISO 9001:2008

Зимска програма / 2012

Инвестициона програма / 2014

3та МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА - управување со отпад и климатски промени
Историјат
КОМУНАЛНА ХИГИЕНА - ОД ПОЧЕТОЦИТЕ ДО ДЕНЕС

Почетокот на ХХ век Скопје и неговите жители го пречекуваат со бројни цивилизациски придобивки. Елементите на модерен град се поставуваат со изработката на првиот урбанистички план, со изградба на водоводна мрежа, со оформување и

повеќе...

ОД „БЕЛЕГЗИЈА“ И „ЧИСТАЧКА КОЛОНА“ ДО „КОМУНАЛНА ХИГИЕНА“

За одржување на чистотата и хигиената во градот се грижела специјална екипа именувана како „Чистачка колона“. Хронолошки прецизно, во 1906 година се формира првата група за комунална хигиена во Скопје. Оделението – „Четата чистачи

повеќе...

ЗА КУЌЕН СМЕТ 150 ДИНАРИ, ЗА ДОБИТОЧЕН, ТАКСА ОД 5 ДО 15 ДИНАРИ МЕСЕЧНО

Посебни правила постоеле и за изнесување на ѓубрето од градот. Власта пропишувала посебни такси од кои била финансирана „Чистачката колона“. Цените за таксите биле одредувани според просторот од каде што било собирано ѓубрето. Так

повеќе...

РЕД СО „ПРАВИЛНИК“, „УПАТСТВО ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ХИГИЕНАТА“ И ОБЈАВУВАЊЕ НА ИМИЊАТА НА НЕПОСЛУШНИТЕ ВО ВЕСНИК

Меѓу двете светски војни варирал бројот на вработените во чистачката клона. Достигнувал  до четириесетина чистачи и исто толку колари, но затоа пак поради нараснатите потреби бројот на колите и запрегата потојано се зголемувале. З

повеќе...

„КОМУНАЛНА“ ВО 1944 ГОДИНА СО 243 РАБОТНИЦИ

Уште на првата седница на Народноослободителниот одбор на град Скопје, одржана во ноември 1944 година било посветено внимание на хигиената на градот, па затоа веднаш била активирана севкупната комунална дејност, од уредување до чи

повеќе...

ЗДРУЖУВАЊЕТО ВО „КОМУНАЛЕЦ“ БЕЗ ОЧЕКУВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Забележано е дека во 1958 година Одделението за комунална хигиена поминува во установа со самостојано финансирање и со него управува управен одбор. Во 1968 година е покрената иницијатива за интегрирање, здружување на постојните ко

повеќе...

ЈП „КОМУНАЛНА ХИГИЕНА“ – СКОПЈЕ – МОДЕРНО И ЕФИКАСНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

Денес, ЈП „Комунална хигиена“ – Скопје (КХС) има 988 вработени, распоредени во организациски единици на претпријатието - сектори.

Во тек е процесот на оформување на новата систематизација која треба да донесе измени во

повеќе...

Службата за хуман третман на бездомните животни

Една од поновите служби, кои се формирани во рамките на КХС е и „Службата за хуман третман на бездомните животни“. Опремена како и многу други слични служби во останатите светски градови и работејќи според утврдена програма, за

повеќе...

страница: 1
 
 назад
ПРЕБАРУВАЊЕ:
 
 
 
БЕСПЛАТЕН ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ ЗА СОБИРАЊЕ КАБАСТ И ГРАДЕЖЕН ОТПАД 0800 222 33
ЈАВНИ НАБАВКИ
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Службата за хуман третман на бездомните животни
КУЧИЊА ЗА ВДОМУВАЊЕ
Едукација
Акции
 
ЕКО РЕЧНИК ЕДУКАЦИЈА
Аеросоли се цврсти честички или мали течни капки од чад, прашина, пепел и кондензирани гасовити супстанци кои можат да се најдат во воздухот. Некои од овие честички се доволно големи и темни да можат да се забележат со голо око во вид на чад. Настануваат во индустриски процеси, на депонии, преку согорување на горива, од прашина по патиштата, при градежни работи и зафати, вулкански ерупции, шумски пожари и слично. Некои честички се емитираат директно од своите извори, додека други настануваат кога гасови како сулфур оксид, азотови оксиди или неметански органски гасови и пареа стапуваат во реакција со други соединенија во воздухот и формираат супстанци со понизок степен на испарување, а потоа и најдобри микродисперзирани честички со кои гасовите можат повторно да стапат во реакција. Аеросолите се многу штетни по човечкото здравје.
АНКЕТА
Дали сметате дека постојните метални контејнери од 1,1 м3 треба да бидат заменети со пластични контејнери од ист волумен за селектирање на комуналниот отпад?
Да
Не

резултати