404 Page Not Found!

Извештај за остварени финансиски резултати на Јавното претпријатие Комунална хигиена – Скопје за период од 01.01-31.03.2019 година 30.04.2019

 

ИНТЕРВЕНТНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА АЕРОЗАГАДУВАЊЕТОЈП „КОМУНАЛНА ХИГИЕНА“-СКОПЈЕ СПРОВЕДУВА МАСОВНА АКЦИЈА ЗА ЧИСТЕЊЕ НА ГРАДОТ 02.02.2019