MKALEN
Почетна         Јавни набавки

Јавни набавки

Годишен план за јавни набавки за 2018

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2018 ГОДИНА НА ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА - СКОПЈЕ