17.03.2018 mkd shq eng почетна мапа на сајтот контакт
ЗА НАС УСЛУГИ ЦЕНОВНИК ЛИНКОВИ МЕСЕЧЕН ИНФО КОНТАКТ
ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН (08-20ч): 321 66 44
 почетна / Актуелности / Актуелности
КХС во медиуми
Прописи
Извештаи
Историјат
Проекти
Еко патрола
ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН
Фото галерија
 

Сертификат на систем за менаџмент со квалитет ISO 9001:2008

Зимска програма / 2012

Инвестициона програма / 2014

3та МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА - управување со отпад и климатски промени
Актуелности
КОНСТИТУИРАНИ НАДЗОРНИОТ И УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП „КОМУНАЛНА ХИГИЕНА“-СКОПЈЕ

26.01.2018  14:40

26.01.2018г.

Во текот на денешниот ден се одржаа конститутивните седници на Надзорниот одбор и на Управниот одбор на ЈП „Комунална хигиена“-Скопје, именувани од Советот на Градот Скопје. 
За претседател на новиот Надзорен одбор на Претпријатието е избран Игор Трајковски, а во одборот ќе членуваат и: Славица Крстевска и Влатко Јакимовски.
На чело на новиот Управен одбор на ЈП „Комунална хигиена“-Скопје ќе биде Маја Андова, а останати членови на одборот се: Мирза Драгуловчанин, Љупчо Јаневски, Благој Зашов, Виолета Трпчевска, Нико Николовски и Жаклина Стаменковска.
По завршувањето на конститутивните седници беа одржани и првите работни заседавања на Надзорниот одбор и на Управниот одбор, во чиишто рамки беа разгледани и усвоени Извештајот за остварени финансиски резултати од работењето на ЈП „Комунална хигиена“-Скопје за периодот I-IX-2017 година, како и Предлог-програмата за инвестиции во 2018 година.
 
 
 
 назад
ПРЕБАРУВАЊЕ:
 
 
 
БЕСПЛАТЕН ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ ЗА СОБИРАЊЕ КАБАСТ И ГРАДЕЖЕН ОТПАД 0800 222 33
ЈАВНИ НАБАВКИ
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Службата за хуман третман на бездомните животни
КУЧИЊА ЗА ВДОМУВАЊЕ
Едукација
Акции
 
ЕКО РЕЧНИК ЕДУКАЦИЈА
Аеросоли се цврсти честички или мали течни капки од чад, прашина, пепел и кондензирани гасовити супстанци кои можат да се најдат во воздухот. Некои од овие честички се доволно големи и темни да можат да се забележат со голо око во вид на чад. Настануваат во индустриски процеси, на депонии, преку согорување на горива, од прашина по патиштата, при градежни работи и зафати, вулкански ерупции, шумски пожари и слично. Некои честички се емитираат директно од своите извори, додека други настануваат кога гасови како сулфур оксид, азотови оксиди или неметански органски гасови и пареа стапуваат во реакција со други соединенија во воздухот и формираат супстанци со понизок степен на испарување, а потоа и најдобри микродисперзирани честички со кои гасовите можат повторно да стапат во реакција. Аеросолите се многу штетни по човечкото здравје.
АНКЕТА
Дали сметате дека постојните метални контејнери од 1,1 м3 треба да бидат заменети со пластични контејнери од ист волумен за селектирање на комуналниот отпад?
Да
Не

резултати