17.03.2018 mkd shq eng почетна мапа на сајтот контакт
ЗА НАС УСЛУГИ ЦЕНОВНИК ЛИНКОВИ МЕСЕЧЕН ИНФО КОНТАКТ
ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН (08-20ч): 321 66 44
 почетна / Актуелности / Актуелности
КХС во медиуми
Прописи
Извештаи
Историјат
Проекти
Еко патрола
ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН
Фото галерија
 

Сертификат на систем за менаџмент со квалитет ISO 9001:2008

Зимска програма / 2012

Инвестициона програма / 2014

3та МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА - управување со отпад и климатски промени
Актуелности
Децата и КХС во светот на екологијата

14.02.2018  11:25

По повод „Денот на пролетта-21 март“, а воедно и деновите на екологијата, ЈП „Комунална хигиена“ – Скопје изготви Проект на тема „Децата и КХС во светот на екологијата“, поддржан од Секторот за животна средина при Градот Скопје.
Во проектот се вклучени училишта и градинки од сите скопски општини, така што секоја општина ќе биде опфатена со по две училишта и една градинка. 
Проектот ќе се одвива во две етапи. Првата етапа е одржување еко-предавања во основните училишта и еко-работилници во градинките опфатени со проектот.
Проектот ќе има натпреварувачки карактер, така што секое училиште ќе има за задача да направи изработка од отпаден материјал и со неа да се натпреварува со другите училишта.  
 Втората етапа ќе биде организација на еко-манифестација што ќе се одржи на 21 Март - денот на екологијата, на Школката во Градскиот парк, каде што ќе учествуваат децата од училиштата и градинките инволвирани во проектот. 
Претходно формираната комисија ќе ги одбере најдобрите три изработки од училиштата, коишто на денот на манифестацијата ќе бидат соодветно наградени со освојување прво, второ или трето место. Во рамките на манифестацијата, дечињата од градинките ќе ја збогатат програмата така што ќе се претстават со свои еколошки точки, додека секое училиште ќе има свои учесници и во спортските игри што ќе се одвиваат со нашите едукатори.
На манифестацијата ќе присуствуваат  претставници  од Градот Скопје, Министерството за животна средина и градоначалниците на скопските општини.

 
 
 
 назад
ПРЕБАРУВАЊЕ:
 
 
 
БЕСПЛАТЕН ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ ЗА СОБИРАЊЕ КАБАСТ И ГРАДЕЖЕН ОТПАД 0800 222 33
ЈАВНИ НАБАВКИ
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Службата за хуман третман на бездомните животни
КУЧИЊА ЗА ВДОМУВАЊЕ
Едукација
Акции
 
ЕКО РЕЧНИК ЕДУКАЦИЈА
Аеросоли се цврсти честички или мали течни капки од чад, прашина, пепел и кондензирани гасовити супстанци кои можат да се најдат во воздухот. Некои од овие честички се доволно големи и темни да можат да се забележат со голо око во вид на чад. Настануваат во индустриски процеси, на депонии, преку согорување на горива, од прашина по патиштата, при градежни работи и зафати, вулкански ерупции, шумски пожари и слично. Некои честички се емитираат директно од своите извори, додека други настануваат кога гасови како сулфур оксид, азотови оксиди или неметански органски гасови и пареа стапуваат во реакција со други соединенија во воздухот и формираат супстанци со понизок степен на испарување, а потоа и најдобри микродисперзирани честички со кои гасовите можат повторно да стапат во реакција. Аеросолите се многу штетни по човечкото здравје.
АНКЕТА
Дали сметате дека постојните метални контејнери од 1,1 м3 треба да бидат заменети со пластични контејнери од ист волумен за селектирање на комуналниот отпад?
Да
Не

резултати