17.03.2018 mkd shq eng почетна мапа на сајтот контакт
ЗА НАС УСЛУГИ ЦЕНОВНИК ЛИНКОВИ МЕСЕЧЕН ИНФО КОНТАКТ
ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН (08-20ч): 321 66 44
 почетна / Актуелности / Актуелности
КХС во медиуми
Прописи
Извештаи
Историјат
Проекти
Еко патрола
ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН
Фото галерија
 

Сертификат на систем за менаџмент со квалитет ISO 9001:2008

Зимска програма / 2012

Инвестициона програма / 2014

3та МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА - управување со отпад и климатски промени
Актуелности
ДЕЛЕГАЦИЈА ОД РЕПУБЛИКА КОСОВО ВО ПОСЕТА НА ЈП „КОМУНАЛНА ХИГИЕНА“ - СКОПЈЕ

03.09.2018  14:01

Дваесетчлена делегација составена од претставници на повеќе комунални претпријатија и градските управи на Приштина, Ѓаковица, Митровица, Вуштрија, Фуш Косова и Призрен од Р. Косово, како претставници од УСАИД и германската фондација за меѓународна соработка – ГИЗ, во текот на денешниот ден реализираше работна посета на ЈП „Комунална хигиена“ – Скопје.
Делегацијата најпрво одржа работна средба со раководниот тим на ЈП „Комунална хигиена“ – Скопје, на којашто беа разменети искуства и се разгледаа можностите за заедничка соработка, по што гостите од Р. Косово имаа можност да ги посетат службите во секторот за Оперативно-технички работи лоцирани во авто-базата на Претпријатието, како и центрите за селекција на отпадот во Карпош и во Вардариште, каде што одблиску се запознаа со работните процеси во сегментот на собирањето и транспортот на комуналниот отпад, како и неговата секундарна селекција.
Директорот на ЈП „Комунална хигиена“ – Скопје, Абдусамед Шабани, го изрази своето големо задоволство од можноста за реализација на понатамошна конструктивна соработка на Претпријатието, Градот Скопје и Министерството за животна средина и просторно планирање на РМ со јавните претпријатија и општините од Р. Косово, како и УСАИД и ГИЗ.
 Во оваа прилика, Шабани ја нагласи својата лична заложба за заеднички проекти и учество во аплицирањето кон европските и светските фондови, како и што почеста размена на искуства, во насока на подобрување на квалитетот на работата и функционирањето на Претпријатието.
 
 
 
 назад
ПРЕБАРУВАЊЕ:
 
 
 
БЕСПЛАТЕН ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ ЗА СОБИРАЊЕ КАБАСТ И ГРАДЕЖЕН ОТПАД 0800 222 33
ЈАВНИ НАБАВКИ
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Службата за хуман третман на бездомните животни
КУЧИЊА ЗА ВДОМУВАЊЕ
Едукација
Акции
 
ЕКО РЕЧНИК ЕДУКАЦИЈА
Аеросоли се цврсти честички или мали течни капки од чад, прашина, пепел и кондензирани гасовити супстанци кои можат да се најдат во воздухот. Некои од овие честички се доволно големи и темни да можат да се забележат со голо око во вид на чад. Настануваат во индустриски процеси, на депонии, преку согорување на горива, од прашина по патиштата, при градежни работи и зафати, вулкански ерупции, шумски пожари и слично. Некои честички се емитираат директно од своите извори, додека други настануваат кога гасови како сулфур оксид, азотови оксиди или неметански органски гасови и пареа стапуваат во реакција со други соединенија во воздухот и формираат супстанци со понизок степен на испарување, а потоа и најдобри микродисперзирани честички со кои гасовите можат повторно да стапат во реакција. Аеросолите се многу штетни по човечкото здравје.
АНКЕТА
Дали сметате дека постојните метални контејнери од 1,1 м3 треба да бидат заменети со пластични контејнери од ист волумен за селектирање на комуналниот отпад?
Да
Не

резултати