02 321 66 44    08-20MKALEN
Почетна     Едукација     Инсектициди

Инсектициди

Инсектициди се хемикалии кои се користат против инсекти во сите нивни развојни фази. Инсектицидите се користат во земјоделието, медицината, индустриското производство, како и во домаќинствата. Се смета дека употребата на пестицидите е најголемиот фактор за зголемување на земјоделското производство во дваесеттиот век.

03.05.2018, 07:15 | 1232 прегледи