02 321 66 44    08-20MKALEN
Почетна     Едукација     Управување со отпад

Управување со отпад

Управување со отпад е процес на собирање, транспорт, процесуирање, рециклирање и одложување на отпадни материи, особено на оние кои се произведени со човечки активности, а се со цел намалување на нивното влијание на човечкото здравје, изглед и хигиена на животната средина. Во последните неколку децении се поголема е тенденцијата како основни цели на управување со отпадот да се сметаат и неговите влијанија на природната средина, како и на можностите за добивање на извори на нови суровини од отпадот.

03.05.2018, 08:11 | 1494 прегледи