02 321 66 44    08-20MKALEN
Почетна     Вести     КАБАСТИОТ ОТПАД НЕ СМЕЕ ДА СЕ ИСФРЛА НА ЈАВНИ ПОВРШИНИ!

КАБАСТИОТ ОТПАД НЕ СМЕЕ ДА СЕ ИСФРЛА НА ЈАВНИ ПОВРШИНИ!

ЈП „Комунална хигиена“ апелира до граѓаните на градот Скопје кабастиот отпад - стариот мебел, електронските и електричните апарати - да престанат да ги одлагаат на јавни површини и покрај садовите за собирање на комуналниот отпад.

ЈП Комунална хигиена“ апелира до граѓаните на градот Скопје кабастиот отпад - стариот мебел, електронските и електричните апарати - да престанат да ги одлагаат на јавни површини и покрај садовите за собирање на комуналниот отпад.

На граѓаните им нудиме можност кабастиот отпад да го одложат во Центрите за селекција на отпадот во Карпош и во Вардариште, или во претоварната станица што се наоѓа во Шуто Оризари. За оваа услуга не се наплатува паричен надоместок!

 

 

19.11.2018, 12:10 | 1210 прегледи