ЈП Комунална Хигиена - Скопје

  / Вести / АПЕЛ ДО СКОПЈАНИ СОВЕСНО ДА ПОСТАПУВААТ СО ГРАДЕЖНИОТ ОТПАД

АПЕЛ ДО СКОПЈАНИ СОВЕСНО ДА ПОСТАПУВААТ СО ГРАДЕЖНИОТ ОТПАД

 

АПЕЛ ДО СКОПЈАНИ СОВЕСНО ДА ПОСТАПУВААТ СО ГРАДЕЖНИОТ ОТПАД

 

АПЕЛИРАМЕ ДО ГРАЃАНИТЕ ГРАДЕЖНИОТ ОТПАД ДА НЕ ГО ОДЛАГААТ ВО КОНТЕЈНЕРИТЕ!

Во текот на изминатите неколку дена, во скопската оштина Чаир, Еко-патролата на ЈП „Комунална хигиена“ –Скопје регистрираше огромно количество неправилно одложен градежен отпад во контејнерите поставени на улицата Благоја Паровиќ. Екипите на Претпријатието беа приморани рачно да го извадат градежниот отпад од садовите, за да може да го префрлат и транспортираат со соодветни возила. 

ЈП „Комунална хигиена“ –Скопје ги информира граѓаните дека, според Законот за јавна чистота, отпадот којшто се создава при извршувањето на градежните активности или реновирањето на живеалиштата, не смее да се одложи во садовите за отпад поставени на јавни површини.  Градежниот отпад може трајно да ги оштети овие садови, како и специјалните комунални возила, а со тоа да предизвика и сериозни проблеми при собирањето и транспортот на комуналниот отпад во градот.  

 

[ петок, 22 март 2019 ] [ 1497 ]

 

Вести

Back to top
Close Offcanvas Sidebar