02 321 66 44    08-20MKALEN
Почетна     Вести     Еко-патролата продолжува да ги едуцира граѓаните за правилното постапување со отпадот

Еко-патролата продолжува да ги едуцира граѓаните за правилното постапување со отпадот

Еко-патролата на ЈП „Комунална хигиена“ - Скопје продолжува со едукативните активности на терен, со цел информирање на граѓаните како правилно и совесно да постапуваат со својот отпад. Во скопските општини Аеродром и Кисела Вода, граѓаните беа едуцирани дека Законот за јавна чистота забранува 
градежниот и кабастиот отпад да се одлага на јавните површини или во контејнерите и информирани дека ЈП „Комунална хигиена“Скопје им овозможува  електронската, електричната опрема и застарениот мебел да го депонираат во центрите за селекција на отпадот во Карпош и во Вардариште, без плаќање паричен надоместок.

Со цел превентивно дејствување на прагот од пролетната сезона, Еко-патролата оствари и низа средби со сопственици и вработени во угостителските објекти на Кејот 13-ти Ноември, со коишто беше разговарано за правилното третирање на отпадот од храна и елиминирањето на исцедоците коишто создаваат непријатна миризба околу садовите и можност од зарази.

 

28.03.2019, 07:55 | 1564 прегледи