02 321 66 44    08-20MKALEN
Почетна     Едукација     Токсичен отпад

Токсичен отпад

Токсичен отпад е отпаден материјал, често во хемиски облик, кој може да предизвика смрт или да повреди живо битие. Токсичниот отпад обично се создава како производ на индустриско производство, но може да настане и како последица на активности на градски, земјоделски, воени, здравствени установи, на радиоактивни извори, и на лесна индрустрија како што е хемиското чистење на пример. Токсините инаку обично се испуштаат во вода, воздух или земја.

29.11.2017, 17:07 | 1612 прегледи