02 321 66 44    08-20MKALEN

Actual

ACTION FOR GENERAL CLEANING OF MUNICIPALITY SUTO ORIZARI

PE "Communal Hygiene" - Skopje launched an action for general cleaning of Skopje municipality Suto Orizari...

20.09.2018 13:53

Public Utility Company "Communal Hygiene" - Skopje and the Institute for Sociological, Political and Juridical Research signed a Memorandum of Cooperation

Guided by the need for closer cooperation expressed through joint implementation of scientific and research projects, the Director of the Public Utility Company "Communal..

18.09.2018 08:18

ACTION FOR GENERAL CLEANING THE MUNICIPALITY BUTEL

"Communal Hygiene" - Skopje, in coordination with City Skopje and PE "Parks and Greenery", today launched a multi-day action for general cleaning of municipality Butel in..

17.09.2018 12:22

 

NEW DOGS ARE WAITING TO BE ADOPTED IN STATIONARY VARDARISHTE

The dogs from the photographs are currently in stationary for homeless animals "Vardariste" and are waiting to be adopted...

14.09.2018 14:01

RESPONSIBILITY IS OUR, FOR A CLEANER SKOPJE!

Mass action for cleaning the administration of Public Utility Company "Communal hygiene"..

14.09.2018 11:59

ECO - PATHROL IN COMMUNAL ACTIONS WITH COMMUNAL WARDENS AND THE INSPECTORS OF THE CITY SKOPJE

The employees of the Eco - patrol of the Public Utility Company "Communal hygiene" - Skopje in coordination with the communal wardens and communal inspectors at the Inspe..

12.09.2018 14:31

 

ACTION FOR GENERAL CLEANING OF MUNICIPALITY GAZI BABA

During this day a general cleaning campaign of municipality Gazi Baba started...

10.09.2018 12:11

CONGRATULATIONS FOR 8th OF SEPTEMBER - DAY OF INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA

The Director of PE "Communal hygiene" - Skopje, Abdusamed Shabani, congratulated all citizens of the Republic of Macedonia on the 8th of September - the day of independen..

07.09.2018 13:30

ACTIVITIES FOR CLEANING THE SPORTS - RECREATION CENTER MATKA

During the past three months, the teams of PE "Communal hygiene" - Skopje have on several occasions carried out actions for general cleaning the sports and recreation cen..

05.09.2018 14:56

 

MASS ACTION FOR GENERAL CLEANING OF THE MUNICIPALITY OF AERODROM STARTED

Director of Public Utility Company "Communal hygiene" - Skopje, Abdusamed Shabani, Director of PE Parks and Greenery, Ardijan Mucha and the Mayor of the Municipality of A..

03.09.2018 12:14

CAMPAIGN FOR PUBLIC AWARENESS FOR MAINTENANCE OF HYGIENE IN THE MUNICIPALITY CAIR

Today, the Director of PE "Communal hygiene" - Skopje, Abdusamed Shabani, took part in the campaign for raising the public awareness for maintaining the hygiene and clean..

01.09.2018 13:13

THIRD ACTION FOR GENERAL CLEANING OF THE MUNICIPALITY KISELA VODA

During the past three days, the teams of PE "Communal hygiene" - Skopje have implemented action for general cleaning of the municipality of Kisela Voda...

31.08.2018 11:37

Services

Together, City Skopje and PE “Communal hygiene” invested in building holding facility for part time accommodation for stray dog’s and suitable medical treatment, holding facilities are located were use to be soil landfill Vardariste.

More

Mapa na pokrienost EN

ПЛАЌАЈТЕ СМЕТКА ОНЛАЈН

Регистрирајте се во нашиот систем на корисници и плаќајте ги вашите сметки онлајн.

Изберете една од понудените опции

Изберете вид на корисник и пополнете го формуларот за регистрација на корисници

Доколку веќе имате отворено сметка најавете се во системот со притискање на копчето "Најави се" во делот за Регистриран корисник.

ЈАС СУМ ВЕЌЕ РЕГИСТРИРАН КОРИСНИК

Најави се
РЕГИСТРАЦИЈА НА КОРИСНИК

Регистрирај се

ЕКО РЕЧНИК

Инсектициди се хемикалии кои се користат против инсекти во сите нивни развојни фази. Инсектицидите се користат во земјоделието, медицината, индустриското производство, како и во домаќинствата. Се смета дека употребата на пестицидите е најголемиот фактор за зголемување на земјоделското производство во дваесеттиот век.

АНКЕТА

Дали сметате дека постојните метални контејнери од 1,1 м3 треба да бидат заменети со пластични контејнери од ист волумен за селектирање на комуналниот отпад?

Да

Не