АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА-СКОПЈЕ ВО ПЕРИОДОТ I-XII-2021 ГОДИНА