НЕ ПРЕСТАНУВА ТЕНДЕНЦИОЗНОТО ИСФРЛАЊЕ ОТПАД НА ЈАВНИ ПОВРШИНИ – ЗА ВРЕМЕ НА ВИКЕНДОТ СЕ ОТСТРАНЕТИ 150 КУБНИ МЕТРИ ОТПАД ОД ДИВИ ДЕПОНИИ
Управување со отпад од пакување од стакло во Западен Балкан